Fizetési megoldás
TOP termékek
Termékajánló
Partnereink
Házhozszállítás

Tanúsítvány
SSL Certificate
Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz
Termék részletek


Brómos jakuzzi vegyszerkészlet

Brómos jakuzzi vegyszerkészlet
30 000 Ft

Brómos jakuzzi vegyszerkészlet

MASSAGE SET

Alapvető vegyszerek masszázsmedencék vízkezeléséhez

Tartalma:

AQUABRÓM 1 kg - lassan oldódó brómtabletta 20 g

Tartalom: bróm-klór-dimetil-hidantoin 92,5% CAS szám: 32718-18-6, EU szám: 251-171-5

OTH engedélyszáma: OTH-3926/2008.

 

MÍNUSZAPH 1,5 kg - pH értéket csökkentő vegyszer

Tartalom: nátrium-hidrogén-szulfát 100%, CAS szám: 7681-38-1, EU szám: 231-665-7

 

DEZALGA 1 l - algásodás elleni vegyszer

Tartalom: dimetil-hidroxi-propil-ammónium-klorid 10% CAS szám: 25988-97-0

OTH engedélyszáma: OTH-3926/2008.

 

HABNEX 0,5 l - habképződést megakadályozó, képződő habot eltávolító vegyszer

Tartalom: alfa-oktadecil-omega-hidroxi-poliglikol-éter 1,5-1,7%

CAS szám: 9005-00-9, EU szám: 500-017-8

benzol C10-13-monoalkil-származékok desztillációs maradékok 3,5-4%

CAS szám: 84961-70-6, EU szám: 284-660-7

BP/FNEF-TKI/07354-2/2018.

 

FOLYADÉKOS VÍZELEMZŐ készlet a víz pH értékének, bróm- és klórtartalmának meghatározásához.

Alkalmazás: A külön csomagolásban elhelyezett vegyszerek használati utasítása szerint.

 

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

Figyelmeztető mondatok: H272 Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású. H302 Lenyelve ártalmas. H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H335 Légúti irritációt okozhatH400: Nagyon mérgező a vízi élővilágra. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. EUH031: Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102: Gyermekektől elzárva tartandó. P261 Kerülje a por belélegzését. P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P309+P311: Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. P332+P313: Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni. P391: A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. P405 Elzárva tárolandó. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként az országos előírásoknak megfelelően.

  • Cikkszám
    797727
    Tömeg
    5 kg/db
Webáruház készítés